Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : อบรมธรรมศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียดกิจกรรม : อบรมธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ขั้นเอก ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องโชคชัย (103A-104A) วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 
 
Untitled Document