Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : พิธีรับเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดกิจกรรม : พิธีรับเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาวิชาชีพ คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 
 
Untitled Document