Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : พิธีสักการะและกราบขอพรท่านท้าวสุรนารี ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2561

รายละเอียดกิจกรรม :

พิธีสักการะและกราบขอพรท่านท้าวสุรนารี ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2561

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรม พิธีสักการะและกราบขอพรท่านท้าวสุรนารี ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2561 ซึ่งจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดี มาเป็นประธานในพิธี และมีคณาจารณ์ นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อขอพรย่าโม


 
 
Untitled Document