Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : กิจกรรมวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดใหม่อินทราราม

รายละเอียดกิจกรรม :

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดใหม่อินทราราม


 
 
Untitled Document