Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : พิธีอาจาริยบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดพิธีอาจาริยบูชาอาจารย์ใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดย ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา/อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.ธณิศร ยืนยง ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตาก รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา พร้อมด้วยคณาจารย์ ญาติ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

 
 
Untitled Document