Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : กิจกรรมวันเข้าพรรษาถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๒

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดโครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา กิจกรรมวันเข้าพรรษาถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๒ โดย รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา พร้อมด้วย ผศ.พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.บัญชา วิทยอนันต์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษาถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดใหม่บ้านดอน ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

 
 
Untitled Document