Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เมษายน 2560
 พิธีลงนามบันทึกความรวมมือ วิทยาลัยนครราชสีมา และ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
 การตรวจประเมินการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์)
 กีฬาสีภายใน อินทนิลเกมส์ 13
 กีฬาสานสัมพันธ์สังสรรค์ปีใหม่
 พิธีมอบเสื้อกาวน์การแพทย์แผนจีน
 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแพทย์แผนจีนและเทคนิคการแพทย์
 งานรับเข็มและเสื้อกาวน์คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 รวมพลังแห่งความภักดี
 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2559
 การอบรบแกนนำโครงการ NMC ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 2559
 กิจกรรมรับน้องและประกวด Night Freshy Boys & Girls 2559
 งานไหว้ครู 2559
  งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างท่านอาจารย์ใหญ่ 2559
 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 งานวันแม่ 2559
 ก้าวให้ไกล ไปด้วยกัน สร้างสรรค์ วนม.
 ภาพบรรยากาศงานพิธีประสาทปริญญาบัตร
 ถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา ที่วันใหม่บ้านดอน 2559
 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next 
 
 
Untitled Document